Warenhuizen

Brancheomschrijving

 

Een warenhuis is een grote winkel, vaak met meerdere verdiepingen, met een uitgebreid assortiment aan artikelen. De bekendste warenhuizen zijn HEMA, V&D en de Bijenkorf. V&D is eind 2015 failliet verklaard. V&D exploiteerde ook La Place. Dit onderdeel is overgenomen door Jumbo.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Warenhuis".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47191- Warenhuizen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel

De ring toont het aandeel van Warenhuizen in de totale detailhandel.

Zie de tabel 'omzetkengetallen' voor correct berekende waarden van deze kengetallen.

Warenhuizen vertegenwoordigen circa 2 procent van de totale detailhandelsomzet en staan voor 2 procent van de werkgelegenheid in de detailhandel. Het aantal winkels is relatief klein, maar ze zijn qua winkelvloeroppervlakte wel groot. Ongeveer 3 procent van alle winkelvloeroppervlak bestaat uit warenhuizen.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2015
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
babykleding 10 21 162
dameskleding 289 636 4.890
glas/ aardewerk/ huish. artikelen 57 126 971
grote huishoudelijke apparatuur 65 143 1.102
herenkleding 161 354 2.726
huishoudtextiel 86 190 1.459
kinderkleding 103 226 1.739
kleine huishoudelijke apparatuur 22 47 364
meubelen/ lampen en decoratie 276 607 4.671
schoenen 135 297 2.285
vloerbedekking 25 54 418
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2014 2015 2016
Omzet per winkel x €1.000 2.443 2.468 2.762
Omzet per m2 WVO 1.801 1.843 3.060
Omzet per FTE 180.134 182.355 178.760
Omzet per werkzame persoon 86.468 87.535 85.805
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

De volgende grafiek geeft het aantal winkels onderverdeeld naar type vestigingslocatie, te weten: een hoofdwinkelcentrum, een ondersteunend winkelcentrum, een verspeide winkel of een grootschalige concentratie (zoals woonboulevards e.d.)

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 633 569 559
- Hoofdwinkelcentra 502 439 433
- Ondersteunende winkelcentra 119 118 116
- Verspreide winkels 10 9 8
- Grootschalige concentraties 2 3 2
Bron: Locatus en CBS

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 847 514 533
- Hoofdwinkelcentra 749 436 458
- Ondersteunende winkelcentra 84 63 63
- Verspreide winkels 13 12 12
- Grootschalige concentraties 2 3 2
Bron: Locatus

2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 1.339 903 954
- Hoofdwinkelcentra 1.492 993 1.057
- Ondersteunende winkelcentra 708 531 539
- Verspreide winkels 1.280 1.349 1.455
- Grootschalige concentraties 778 882 778
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Winkelformules/ketens

Warenhuizen behoren bijna allemaal tot het grootwinkelbedrijf. 

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 633 569 559
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 610 544 530
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 0 0 0
- Niet samenwerkende ondernemers 23 25 29
Bron: Locatus en CBS

Winkelketens en formules 2017
> 80 verkooppunten
HEMA
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

VGT - Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel

P.A. RND (Raad Nederlandse Detailhandel)
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
Postbus 182
2260 AD Leidschendam
t. (070) 444 2587
w. http://www.rndweb.nl/view.cfm?page_id=13026
e. vandijken@rndweb.nl

VGSB - Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Speciale Branches

P.A. RND (Raad Nederlandse Detailhandel)
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
Postbus 182
2260 AD Leidschendam
t. (070) 444 2587
w. http://www.rndweb.nl/view.cfm?page_id=13030
e. info@rndweb.nl