Ambulante handel

Kanaalomschrijving

De warenmarkt is de belangrijkste vorm van ambulante handel. Iets minder dan tweederde van de ambulante handelaren staat op de warenmarkt. Voor een groot deel van de ambulante handelaren is dit ook het enige verkoopkanaal. Daarnaast verkopen ambulante handelaren op braderieën en met standplaatsen of een combinatie van voornoemde kanalen. In de statistieken vallen deze ondernemingen volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 van het CBS onder de codes 478 Markthandel en 4799 Overige ambulante handel (zoals colportage en straathandel).

Aandeel in Detailhandel

De ring toont het aandeel van Ambulante handel in de totale detailhandel.

Ruim 2 procent van de detailhandelsomzet wordt via ambulante handel gerealiseerd. In de ambulante handel zijn wel ongeveer 26.000 fte's werkzaam, oftewel ongeveer 5 procent van de totale werkgelegenheid in de detailhandel.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

Marktaandelen

Het marktaandeel van ambulante handel in de totale detailhandelsomzet is ruim 2 procent.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per handelaar ("winkel") weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 119 117 121
Omzet per m2 WVO n.b. n.b. n.b.
Omzet per FTE 82.238 82.667 84.808
Omzet per werkzame persoon 68.319 68.400 70.042
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Bedrijven

In de ambulante handel zijn circa 20.000 bedrijven actief.

Samenwerking en ketens

Geen informatie beschikbaar.

Brancheorganisatie

CVAH

Stevinweg 2
3891 EA Zeewolde
Postbus 47
3890 AA Zeewolde
Telefoon: 036-540 99 45
Fax: 036-540 97 19
E-mail: cvah@cvah.nl