Regionaal

COROP gebieden

Nederland is ingedeeld in 40 COROP-gebieden. Twee provincies (Flevoland en Utrecht) zijn elk in hun geheel één COROP-gebied, de overige zijn een gedeelte van één provincie en bestaan uit een aantal gemeenten. Elk COROP-gebied een centrale kern (bijvoorbeeld een stad) heeft met een omliggend verzorgingsgebied.

Informatie

Na het aanklikken van een COROP gebied wordt de kerninformatie over de bevolking en de detailhandel getoond en de ontwikkeling ervan in de afgelopen 5 jaar. De kleur op de kaart geeft aan of het aantal verkooppunten is gedaald (rood, oranje) of juist gestegen (groen). Het algemene beeld is duidelijk, het aantal verkooppunten in de detailhandel daalt binnen vrijwel geheel Nederland.

Met de linker muisknop kan per COROP gebied meer informatie opgevraagd worden.