Non-food

De detailhandel non-food levert (duurzame) consumentengoederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan consumenten. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De detailhandel non-food heeft een grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten, zoals de detailhandel in consumentenelektronica, educatie & vrije tijd, kleding & sport, persoonlijke verzorging, woninginrichting en huis & tuin.

Omzet en exploitatie

Ongeveer bijna 45 miljard omzet in 2016

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Onderstaande grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Ook voor de detailhandel non-food is de maand december belangrijk voor de omzet. Als gevolg van de feestdagen in die maand is sprake van een bestedingenpiek door consumenten. De eerste twee maanden van een jaar zijn gemiddeld genomen minder, evenals de maand augustus. De bestedingen per maand zijn overigens wel gevoelig voor het aantal zaterdagen en koopzondagen in een maand. Daarnaast is voor de consumentenbestedingen in de detailhandel non-food van belang in welke maand het Paasfeest valt.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2014 2015 2016
Omzet per winkel x €1.000 604 625 649
Omzet per m2 WVO 2.033 2.063 2.140
Omzet per FTE 167.473 169.429 167.210
Omzet per werkzame persoon 106.670 107.956 106.306
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2014 2015 2016
Aantal verkooppunten 75.645 73.998 71.904
- Hoofdwinkelcentra 42.967 42.155 40.741
- Ondersteunende winkelcentra 13.575 13.537 13.256
- Verspreide winkels 15.816 15.454 15.077
- Grootschalige concentraties 3.287 2.852 2.830
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2014 2015 2016
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 22.485 22.425 21.810
- Hoofdwinkelcentra 8.173 8.136 7.709
- Ondersteunende winkelcentra 2.161 2.191 2.158
- Verspreide winkels 7.857 7.827 7.734
- Grootschalige concentraties 4.294 4.271 4.208
Bron: Locatus
2014 2015 2016
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 297 303 303
- Hoofdwinkelcentra 190 193 189
- Ondersteunende winkelcentra 159 162 163
- Verspreide winkels 497 506 513
- Grootschalige concentraties 1.306 1.497 1.487
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2014 2015 2016
Totaal aantal winkels 75.645 73.998 71.904
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 16.624 16.334 15.429
- Grootwinkelbedrijf franchise 3.294 3.082 2.892
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 5.206 4.819 4.664
- Niet samenwerkende ondernemers 50.521 49.763 48.919
Bron: Locatus en CBS