Non-food

De detailhandel non-food levert (duurzame) consumentengoederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan consumenten. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De detailhandel non-food heeft een grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten, zoals de detailhandel in consumentenelektronica, educatie & vrije tijd, kleding & sport, persoonlijke verzorging, woninginrichting en huis & tuin.

Omzet en exploitatie

Ongeveer bijna 45 miljard omzet in 2016

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Onderstaande grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Ook voor de detailhandel non-food is de maand december belangrijk voor de omzet. Als gevolg van de feestdagen in die maand is sprake van een bestedingenpiek door consumenten. De eerste twee maanden van een jaar zijn gemiddeld genomen minder, evenals de maand augustus. De bestedingen per maand zijn overigens wel gevoelig voor het aantal zaterdagen en koopzondagen in een maand. Daarnaast is voor de consumentenbestedingen in de detailhandel non-food van belang in welke maand het Paasfeest valt.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 629 654 682
Omzet per m2 WVO 2.077 2.156 2.223
Omzet per FTE 177.287 174.947 177.387
Omzet per werkzame persoon 112.146 110.421 111.888
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 74.054 71.904 70.759
- Hoofdwinkelcentra 42.208 40.741 39.943
- Ondersteunende winkelcentra 13.539 13.256 12.895
- Verspreide winkels 15.454 15.077 15.023
- Grootschalige concentraties 2.853 2.830 2.898
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 22.436 21.810 21.699
- Hoofdwinkelcentra 8.147 7.709 7.622
- Ondersteunende winkelcentra 2.192 2.158 2.114
- Verspreide winkels 7.827 7.734 7.772
- Grootschalige concentraties 4.271 4.208 4.191
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 303 303 307
- Hoofdwinkelcentra 193 189 191
- Ondersteunende winkelcentra 162 163 164
- Verspreide winkels 506 513 517
- Grootschalige concentraties 1.497 1.487 1.446
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 74.054 71.904 70.759
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 16.390 15.429 14.936
- Grootwinkelbedrijf franchise 3.082 2.892 2.697
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 4.819 4.664 4.542
- Niet samenwerkende ondernemers 49.763 48.919 48.584
Bron: Locatus en CBS