Food

Tot de detailhandel in food worden alle ondernemingen gerekend die actief zijn in de verkoop van voedings- en genotmiddelen (inclusief autobrandstoffen) aan consumenten. De belangrijkste aanbieder in de detailhandel food is de supermarkt, die naast voedings- en genotmiddelen ook een beperkt assortiment non-food artikelen voert. Tot de foodspeciaalzaken behoren onder meer de slagerijen, de AGF-zaken, de visdetaillisten en de brood- en banketspeciaalzaken.

Omzet en exploitatie

Ongeveer 47 miljard omzet in 2016

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Onderstaande grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Zolang de lijn (gemiddeld) boven 0 zit, gaat het beter dan een jaar daarvoor.

Ook voor de fooddetailhandel is de maand december erg belangrijk. Als gevolg van de feestdagen in die maand is sprake van een bestedingenpiek door consumenten. De eerste twee maanden van een jaar zijn gemiddeld genomen minder dan gemiddeld. De bestedingen per maand zijn overigens wel gevoelig voor het precieze aantal zaterdagen en koopzondagen in een maand. Daarnaast is voor de consumentenbestedingen in de fooddetailhandel van belang in welke maand het Paasfeest valt.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 2.395 2.430 2.525
Omzet per m2 WVO 11.606 11.526 11.722
Omzet per FTE 293.300 288.859 294.571
Omzet per werkzame persoon 123.477 121.321 123.540
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 24.264 24.176 24.136
- Hoofdwinkelcentra 9.383 9.325 9.335
- Ondersteunende winkelcentra 6.815 6.810 6.773
- Verspreide winkels 7.876 7.847 7.826
- Grootschalige concentraties 190 194 202
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 5.007 5.097 5.199
- Hoofdwinkelcentra 2.070 2.078 2.122
- Ondersteunende winkelcentra 1.804 1.859 1.896
- Verspreide winkels 1.044 1.070 1.089
- Grootschalige concentraties 89 90 92
Bron: Locatus

2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 206 211 215
- Hoofdwinkelcentra 221 223 227
- Ondersteunende winkelcentra 265 273 280
- Verspreide winkels 133 136 139
- Grootschalige concentraties 467 465 454
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 24.264 24.176 24.136
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 6.456 6.562 6.526
- Grootwinkelbedrijf franchise 1.423 1.378 1.352
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 4.271 4.194 4.142
- Niet samenwerkende ondernemers 12.114 12.042 12.116
Bron: Locatus en CBS