Detailhandel

Kerngegevens Detailhandel

De detailhandel vervult een cruciale functie bij de distributie van consumptiegoederen in de keten van fabrikant tot consument. Ruim 7 procent van de ondernemingen in Nederland is actief in de detailhandel, 8 procent van de werkgelegenheid komt uit de sector en het aandeel van in de toegevoegde waarde en investeringen in Nederland is 2 procent.

Aandeel Detailhandel in Totale Bedrijfsleven

De ring toont het aandeel van de totale detailhandel ten op zichte van het totale bedrijfsleven.
Mouseover voor extra informatie