Omzetkengetallen 2016

Specifiek voor het ruimtelijk-economisch onderzoek zijn omzetkengetallen ontwikkeld. Het gaat om de omzet per vierkante meter winkelvloeroppervlakte en de omzet per hoofd van de bevolking. Het doel van deze notitie is het voorkomen van rekenen met cijfers uit verschillende bronnen en het bevorderen van het gebruik van één type kengetal.
De notitie is ontwikkeld onder auspiciën van INretail en tot stand gekomen dankzij de inhoudelijke en financiële bijdrage van:

 

BRO

Bureau Stedelijke Planning

DTNP

Ecorys

 

I&O-research

NRW

Rho

Seinpost

 

Onderzoeksbureau Panteia heeft de berekeningen en de analyses van de actuele omzetkengetallen verzorgd.

Panteia