Werkgelegenheid

Beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 65 jaar blijft redelijk stabiel en schommelt rond de 11 miljoen personen. Van deze groep is het aantal werkzame personen na een jarenlange afname nu weer aan het toenemen. Dit valt te verklaren door de weer wat aantrekkende economie, er zijn meer werkzoekenden die een baan hebben gevonden.

 

Werkloosheid

Het werkloosheidspercentage is sinds 2008 sterk gestegen. In 2008 was 3,7% van de beroepsbevolking werkloos, in 2014 is dit opgelopen tot een voorlopige piek van 7,5%. In 2015 is het percentage weer iets gedaald naar 6,9% 

 

Aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) stond in 2013 op een dieptepunt en is sindsdien weer licht aan het stijgen. Dit is zowel het geval bij het bedrijfsleven als bij de overheid. Ook hier laat zich een licht herstel van de Nederlandse economie zien.