Ontwikkeling

Nederlandse economie groeit weer

De Nederlandse economie vertoont in 2015 weer tekenen van groei. Het bruto binnenlandsproduct laat in 2015 een positief cijfer gezien na drie jaar op rij rode cijfers. Ook voor 2016 wordt een weliswaar beperkte maar doorzettende groei voorzien. 

Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit vier bestedingscategorieën: investeringen, handelssaldo, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. De ontwikkeling van de consumptie van huishoudens trekt weer aan; die van de overheid blijft nog achter.

Tevens laten de investeringen in 2014 en 2015 stevige groeicijfers zien. Echter, als gevolg van de forse terugval in de jaren 2012 en 2013, is het totaal van de investeringen nog niet terug op het niveau van 2011.

De internationale handel trekt naar verwachting ook weer aan. Zowel de invoer als uitvoer van goederen en diensten nemen weer toe.

 

Ontwikkeling economie (volumemutaties in procenten)

  2010 2011 2012 2013  2014 2015
Bron: CBS, raming CPB
Bruto Binnenlands Product (marktprijzen) 1,1 1,7 -1,6 -0,7 -0,8 1,3
Consumptie huishoudens -0,1 0,2 -1,4 -1,6 0,0 1,0
Consumptie overheid 1,1 -0,2 -1,6 -0,2 -0,8 0,0
Investeringen  -5,6 5,6 -5,8 -4,9 2,8 3,3
Uitvoer van goederen en diensten 8,9 4,4 3,3 2,0 3,3 3,8
Invoer van goederen en diensten 8,3 3,5 2,8 0,8 3,0 3,8