Huizenmarkt

De woningmarkt is een belangrijke aanjager van bestedingen in de detailhandel. Verhuizingen gaan veelal gepaard met het opknappen en opnieuw stofferen van woningen, de aanschaf van meubels en woonaccessoires en de aanleg van tuinen etc.

In de afgelopen jaren heeft de huizenmarkt flinke klappen gekregen. In 2013 was het aantal verkochte woningen is ten opzichte van het 2006 bijna gehalveerd en het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen stond op het laagste niveau sinds de 2e wereldoorlog. 

In 2014 is er sprake geweest van een kentering. De verkoop van woningen trok sterk aan; met name in de 2e helft van 2014 werden er fors meer woningen verkocht dan in de 2e helft van 2013. Het aantal verstrekte hypotheken nam in 2014 ook aanzienlijk toe.

 
.