(Online) bestedingen

Binnenlandse consumptie: 284 miljard euro in 2014

De binnenlandse consumptie van huishoudens was in 2014 circa 284 miljard euro. Bijna de helft van de economische groei wordt bepaald door de bestedingen van huishoudens. De consumptie van huishoudens bestaat uit de bestedingen van huishoudens bij de detailhandel of direct bij de producent. Deze zijn aangevuld met de uitgaven van de instellingen zonder winstoogmerk, die werken ten behoeve van huishoudens (b.v. sportverenigingen). De binnenlandse consumptie bevat alle uitgaven op Nederlands grondgebied. Uitgaven die inwoners van Nederland doen in het buitenland zijn dus niet in dit cijfer opgenomen, maar de uitgaven van inwoners van andere landen in ons land wel.

Het aandeel van goederen in de binnenlandse consumptie is circa 45 procent, dat van diensten 55 procent.

Consumptie huishoudens

Het CBS volgt maandelijks de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens. De afgelopen jaren is de binnenlandse consumptie door huishoudens gedaald. In 2012 met 1,6 procent en in 2013 met 1,5 procent. Ook in 2014 staan de eerste maanden nog in de min, sindsdien gaat het weer voorzichtig aan beter. Desalniettemin, is geheel 2014 met een kleine min van 0,1 procent geëindigd. Met in sommige maanden forse stijgingspercentages zijn in 2015 zijn de consumptieve bestedingen weer aangetrokken.

 

Online bestedingen: 14 miljard euro in 2014

Thuiswinkel.org brengt jaarlijks de online bestedingen door consumenten in kaart. In 2014 werd er door consumenten circa 14 miljard euro online uitgegeven. Online winkelen heeft de afgelopen jaren een ontstuimige ontwikkeling doorgemaakt. De jaarlijkse groeicijfers vlakken wel wat af, maar zijn in vergelijking met de totale consumptieve bestedingen nog steeds hoog. De afgelopen jaren groeiden de online bestedingen met ongeveer 8,5 procent per jaar.

 

De genoemde cijfers over de ontwikkeling en omvang van online winkelen hebben zowel betrekking op diensten als op consumentengoederen. Meer dan één derde van de online bestedingen gaat naar pakketreizen & appartementen en vliegtickets & hotels. Ook voor telecom wordt veel online besteed.

In onderstaande tabel zijn de online bestedingen voor een aantal productgroepen opgenomen.

Ontwikkeling van de online bestedingen per productgroep in miljoenen euro's inclusief BTW
  2011 2012 2013
Bron: Blauw Research, GfK Retail and Technology in opdracht van Thuiswinkel.org
Pakketreizen & appartementen 2.240 2.310 2.380
Vliegtickets & hotels 1.430 1.490 1.500
Hard- & software 663 685 844
Telecom 1.100 1.250 1.455
Kleding 630 730 850
Boeken, CD's, DVD's, games 575 620 670
Elektronica & witgoed 762 765 778
Food, verzorging, huis & tuin 376 442 504
Overig 1.204 1.409 1.602
       
Totale online bestedingen 8.980 9.754 10.585

Aandeel online bestedingen: 7,6 procent

Het aandeel van de online bestedingen in de totale consumentenbestedingen in Nederland is ongeveer 7,6 procent (bron: CBS, GfK en Thuiswinkel.org). Over de hoogte van dit percentage is de nodige discussie mogelijk. Dit heeft vooral te maken met de definities van online winkelen en welke deel betrekking heeft op goederen. Inmiddels komen allerlei combinaties voor van fysieke en van online detailhandel en is er steeds meer sprake van vervlechting van goederen en diensten. Daarnaast kent onlie winkelen ook geen landsgrenzen. Het kost enige tijd om een relatieve nieuwe ontwikkeling als online winkelen op een juiste wijze cijfermatig te vangen.