(Online) bestedingen

Binnenlandse consumptie: 294 miljard euro in 2015

De binnenlandse consumptie van huishoudens was in 2015 circa 294 miljard euro. De consumptie van huishoudens bestaat uit de bestedingen van huishoudens bij de detailhandel of direct bij de producent. Deze zijn aangevuld met de uitgaven van de instellingen zonder winstoogmerk, die werken ten behoeve van huishoudens (b.v. sportverenigingen). De binnenlandse consumptie bevat alle uitgaven op Nederlands grondgebied. Uitgaven die inwoners van Nederland doen in het buitenland zijn dus niet in dit cijfer opgenomen, maar de uitgaven van inwoners van andere landen in ons land wel.

Het aandeel van goederen in de binnenlandse consumptie is circa 42 procent, dat van diensten 58 procent. Het aandeel diensten neemt toe.

Consumptie huishoudens

Het CBS volgt maandelijks de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens. Sinds 2014 is de binnenlandse consumptie door huishoudens over het algemeen gestegen. Vanaf 2014 is de consumptietoename nog wat voorzichtig, maar in sommige maanden in 2015 en 2016 zijn forse stijgingspercentages zichtbaar. De consumptieve bestedingen trekken daarmee weer aan.