Kerngegevens

Aantal inwoners

Op 1 januari 2016 telde Nederland ruim 16,98 miljoen inwoners. Gezien de vrijwel constante jaarlijkse groei van circa 0,3%, zal in de loop van 2016 aantal van 17 miljoen inwoners worden overschreden.

 

Het aantal jongeren tot 20 jaar is al jaren aan het dalen, anderzijds neemt het aantal 65 jarigen en ouder steeds verder toe. De omvang van de vergrijzing in Nederland groeit derhalve nog steeds.

 

Aantal huishoudens

Er zijn bijna 7,7 miljoen huishoudens in Nederland. Het aantal huishoudens neemt jaarlijks nog toe. Vooral het aantal éénpersoonshuishoudens blijft hard groeien.