Kerngegevens

Aantal inwoners

Op 1 januari 2017 telt Nederland 17,1 miljoen inwoners. Gezien de vrijwel constante jaarlijkse groei van 0,4% in de afgelopen 10 jaar zal dit aantal in de loop van 2017 toenemen.

 

Het aantal jongeren tot 20 jaar is al jaren aan het dalen, anderzijds neemt het aantal 65 jarigen en ouder steeds verder toe. De omvang van de vergrijzing in Nederland groeit derhalve nog steeds.

 

Aantal huishoudens

In 2016 telde Nederland 7,7 miljoen huishoudens. Het aantal huishoudens nam recente voorgaande jaren toe. Vooral het aantal éénpersoonshuishoudens bleef hard groeien.