Keuken en badkamerzaken

Brancheomschrijving

In keuken- en badkamerzaken worden complete keukens en badkamers verkocht, onderdelen van keukens en badkamers (losse kasten en werkbladen, badkamermeubelen, sanitair, tegels, etc.) en keuken(inbouw)apparatuur. Vaak verzorgt de winkel ook de plaatsing van de keuken en de badkamer, het aansluiten van de apparaten en het installeren van het sanitair.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Keukens/badkamers", "Badkamers", "Keukens" en "Sanitairmateriaal".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor zijn de SBI-codes "47525- Winkels in keukens" en "47527- Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Woninginrichting

De buitenste ring toont het aandeel van Woninginrichting in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Keuken en badkamerzaken in Woninginrichting.
Mouseover voor extra informatie

Een kwart van de omzet in de woninginrichting komt terecht bij de keuken- en badkamerzaken. Die omzet wordt behaald met ongeveer 18% van het aantal winkels en de winkelvloeroppervlakte in de woninginrichting.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
(af)wasmachines en wasdrogers 28 62 480
gasforn./ ovens/ magnetrons e.d. 4 9 70
keukenkast en complete keukeninrichting 4 9 72
koel- en vrieskasten 13 29 224
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Het seizoenspatroon laat zien dat de meeste keukens en badkamers worden verkocht in de eerste helft van het jaar. Met name de maanden februari t/m maart zijn belangrijke omzetmaanden. In de maanden juli en augustus hebben de keuken- en badkamerzaken relatief weinig omzet.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 1.182 1.279 1.432
Omzet per m2 WVO 2.125 2.374 2.658
Omzet per FTE 235.767 235.232 244.870
Omzet per werkzame persoon 193.572 192.931 200.600
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 1.757 1.710 1.716
- Hoofdwinkelcentra 183 175 171
- Ondersteunende winkelcentra 77 73 67
- Verspreide winkels 1.068 1.039 1.028
- Grootschalige concentraties 429 423 450
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 977 922 925
- Hoofdwinkelcentra 37 36 34
- Ondersteunende winkelcentra 24 21 17
- Verspreide winkels 555 533 527
- Grootschalige concentraties 362 332 346
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 556 539 539
- Hoofdwinkelcentra 201 205 202
- Ondersteunende winkelcentra 308 288 257
- Verspreide winkels 520 513 512
- Grootschalige concentraties 843 785 769
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 1.757 1.710 1.716
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 271 250 255
- Grootwinkelbedrijf franchise 124 123 123
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 162 157 163
- Niet samenwerkende ondernemers 1.200 1.180 1.175
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten
BULTHAUP BADEN+ BADERIE
I-KOOK BRUYNZ KEUK KEUKEN KAMPI
KEUKENLOODS GRANDO NL KEUKENCONCUR
KEUKENSALE.C SANI-DUMP SUPERKEUKENS
KVIK SANIDROME WARMTESERVIC
MEGA TEGELS SANISALE.COM
SANIDIRECT
TULP KEUKENS
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Inretail

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 0600
f. (088) 973 0699
w. www.inretail.nl
e. info@inretail.nl

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in de Wonenbranche (VGW)

postadres
Postbus 182
2260 AD Leidschendam

bezoekadres
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E info@rndweb.nl
www.rndweb.nl