Persoonlijke verzorging

Aandeel in Detailhandel

De ring toont het aandeel van Persoonlijke verzorging in de totale detailhandel.

Zie de tabel 'omzetkengetallen' voor correct berekende waarden van deze kengetallen.