Sport- en kampeerzaken

Brancheomschrijving

Sport- en kampeerzaken zijn winkels in:

  • watersportartikelen, waaronder plezierjachten, motorboten, kano's en roeiboten, surfplanken, duiksportartikelen, onderdelen en accessoires voor watersportartikelen. Eventueel in combinatie met watersportkleding;
  • sportartikelen (zoals voetballen, ski's, schaatsen, tennisrackets, hometrainers, etc.), winkels in sportprijzen, bekers en medailles, en winkels in sportartikelen in combinatie met sportkleding en/of sportschoeisel waarbij het omzetaandeel van de artikelengroepen afzonderlijk minder dan 70% uitmaakt van de omzet;
  • kampeerartikelen, waaronder kampeertenten en kampeerbenodigdheden en accessoires (geen caravans en vouwwagens).

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Buitensport", "Ruitersport", "Sportzaak", "Hengelsport", "Watersport" en "Sport sepeciaalzaken" .

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor zijn de SBI-codes "47642- Winkels in watersportartikelen", "47643- Winkels in sportartikelen" en "47644- Winkels in kampeerartikelen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Kleding & sport

De buitenste ring toont het aandeel van Kleding & sport in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Sport- en kampeerzaken in Kleding & sport.
Mouseover voor extra informatie

Het omzetaandeel van sport- en kampeerzaken is ongeveer 11% van het totale cluster kleding & sport. Dit zorgt voor een aandeel van 10% in de werkgelegenheid van het totale cluster. De sport- en kampeerzaken vormen ruim 10% van het aantal verkooppunten en rond de 19% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
sportschoenen volwassenen 19 42 327
uitrusting voor sport en camping 20 45 348
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De omzetkengetallen geven een beeld van de inspanning die nodig is geweest om de omzet te realiseren. De omzet per winkel, per FTE, per werkzame persoon en per vierkante meter winkelvloeroppervlak (WVO) zijn hiervoor gebruikelijke indicatoren. Een stijging van een indicator in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 637 695 739
Omzet per m2 WVO 1.723 1.790 1.872
Omzet per FTE 176.412 174.489 177.201
Omzet per werkzame persoon 110.585 109.115 110.719
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 2.359 2.194 2.125
- Hoofdwinkelcentra 1.233 1.077 1.019
- Ondersteunende winkelcentra 289 283 272
- Verspreide winkels 763 760 754
- Grootschalige concentraties 74 74 80
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 872 852 839
- Hoofdwinkelcentra 304 295 284
- Ondersteunende winkelcentra 61 63 63
- Verspreide winkels 355 341 329
- Grootschalige concentraties 152 154 164
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 370 388 395
- Hoofdwinkelcentra 246 274 279
- Ondersteunende winkelcentra 211 222 230
- Verspreide winkels 466 449 437
- Grootschalige concentraties 2.051 2.076 2.046
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 2.359 2.194 2.125
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 452 365 353
- Grootwinkelbedrijf franchise 172 119 111
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 140 145 142
- Niet samenwerkende ondernemers 1.595 1.565 1.519
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
100% VOETBAL BEVER INTERSPORT AKTIE SPORT
ADIDAS JD PERRY ANWB
DECATHLON RUN2DAY SPORT 2000
LOPERS COMPA RUNNERSWORLD
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

InRetail

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 06 00
f. (088) 973 06 99
w. www.inretail.nl
e. info@inretail.nl