Schoenenzaken

Brancheomschrijving

Een schoenenzaak is een winkel in:

  • schoeisel, inclusief sportschoeisel;
  • schoenfournituren, zoals veters, schoensmeer, inlegzolen, enzovoort

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Schoenen".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47721- Winkels in schoenen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Kleding & sport

De buitenste ring toont het aandeel van Kleding & sport in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Schoenenzaken in Kleding & sport.
Mouseover voor extra informatie

Het omzetaandeel van schoenenzaken is ongeveer 15% van het totale cluster kleding & sport. De werkgelegenheid heeft eveneens een aandeel van 16%. De schoenenzaken vormen ruim 12% van het aantal verkooppunten en rond de 13% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
damesschoenen 65 143 1.112
herenschoenen 30 65 507
kinderschoenen 22 48 373
sportschoenen volwassenen 19 42 327
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Onderstaande grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De meeste verkopen hebben plaatsgevonden in de maanden september en oktober. Dit is wellicht te wijten aan de lancering van de nieuwe wintercollectie eventueel in combinatie met kortingsacties.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De omzetkengetallen geven een beeld van de inspanning die nodig is geweest om de omzet te realiseren. De omzet per winkel, per FTE, per werkzame persoon en per vierkante meter winkelvloeroppervlak (WVO) zijn hiervoor gebruikelijke indicatoren. Een stijging van een indicator in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 582 568 594
Omzet per m2 WVO 2.685 2.619 2.686
Omzet per FTE 159.110 150.864 152.404
Omzet per werkzame persoon 93.414 88.734 89.624
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 2.912 2.712 2.633
- Hoofdwinkelcentra 2.408 2.242 2.184
- Ondersteunende winkelcentra 400 371 349
- Verspreide winkels 80 74 73
- Grootschalige concentraties 24 25 27
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 632 588 582
- Hoofdwinkelcentra 509 475 470
- Ondersteunende winkelcentra 85 78 74
- Verspreide winkels 23 21 23
- Grootschalige concentraties 16 14 16
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 217 217 221
- Hoofdwinkelcentra 211 212 215
- Ondersteunende winkelcentra 211 210 213
- Verspreide winkels 282 288 310
- Grootschalige concentraties 646 573 581
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 2.912 2.712 2.633
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 1.173 1.049 1.045
- Grootwinkelbedrijf franchise 91 99 100
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 76 72 77
- Niet samenwerkende ondernemers 1.572 1.492 1.411
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
BOVENDEERT DURLINGER ECCO BRISTOL
CLARKS FOOT LOCKER MANFIELD NELSON
DUNGELMANN SCHUURMAN SACHA SCAPINO
LEEMANS SHOETIME SNEAKERS VAN HAREN
OMODA THEATHLETESF
SHUZ BY ZIENGS
TAMARIS
TOPMERK
VAN DALEN
VAN LIER
VD ASSEM
WOLKY
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

InRetail

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 06 00
f. (088) 973 06 99
w. www.inretail.nl
e. info@inretail.nl

 

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS)

postadres
Postbus 182
2260 AD Leidschendam

bezoekadres
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E info@rndweb.nl
www.rndweb.nl