Modewinkels

Aandeel in Detailhandel en Kleding & sport

De buitenste ring toont het aandeel van Kleding & sport in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Modewinkels in Kleding & sport.
Mouseover voor extra informatie

Zie de tabel 'omzetkengetallen' voor correct berekende waarden van deze kengetallen.