Modewinkels

Aandeel in Detailhandel en Kleding & sport

De buitenste ring toont het aandeel van Kleding & sport in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Modewinkels in Kleding & sport.
Mouseover voor extra informatie

Let op: Aangezien omzet en werkgelegenheid zijn ontleend aan CBS data en winkels en m2 aan Locatus data, zijn kengetallen als omzet per winkel en omzet per m2 niet zonder meer door deling van deze cijfers af te leiden. 
 
Zie de tabel 'omzetkengetallen' voor correct berekende waarden van deze kengetallen.