Dierenspeciaalzaken

Brancheomschrijving

Tot de dierenspeciaalzaken worden winkels gerekend met de volgende assortiment:

  • levende have, zoals knaagdieren, vogels, vissen en reptielen;
  • diervoeding, bijvoorbeeld droogvoer, blikvoer, diepvriesvoer en vers voer;
  • accessoires, zoals kooien, manden, aquaria, speelgoed en riemen;
  • diergeneesmiddelen, vooral medicijnen en bestrijdingsmiddelen;
  • onderhoudsproducten, zoals kattenbakvulling en stro;
  • hobbyartikelen, bijvoorbeeld visbenodigdheden en artikelen voor hengelsport en paardensport.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Aquariums" en "Divebo".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47763- Winkels in dierbenodigdheden" gebruikt.

De hier gepresenteerde cijfers hebben alleen betrekking op de dierenspeciaalzaken. Het bovengenoemde assortiment is ook te vinden in tuincentra met een afdeling dier en ook bij landwinkels die steeds meer het accent leggen op het klassieke dierenspeciaalzakenassortiment. Deze verkooppunten blijven in de hier gepresenteerde (omzet, exploitatie en verkooppunten) cijfers buiten beschouwing.

Aandeel in Detailhandel en Huis & tuin

De buitenste ring toont het aandeel van Huis & tuin in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Dierenspeciaalzaken in Huis & tuin.
Mouseover voor extra informatie

Het omzetaandeel van dierenspeciaalzaken is ongeveer 6% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft een aandeel van 8%. De dierenspeciaalzaken vormen ruim 12% van het aantal verkooppunten en rond de 5% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
(producten voor) huisdieren 69 152 1.176
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 261 268 294
Omzet per m2 WVO 1.316 1.289 1.366
Omzet per FTE 127.119 125.228 126.195
Omzet per werkzame persoon 99.035 97.352 98.113
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 1.442 1.390 1.276
- Hoofdwinkelcentra 528 508 450
- Ondersteunende winkelcentra 414 386 343
- Verspreide winkels 475 470 457
- Grootschalige concentraties 25 26 26
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 286 289 275
- Hoofdwinkelcentra 87 86 75
- Ondersteunende winkelcentra 64 61 56
- Verspreide winkels 117 119 122
- Grootschalige concentraties 18 23 22
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 198 208 215
- Hoofdwinkelcentra 165 168 166
- Ondersteunende winkelcentra 155 158 164
- Verspreide winkels 246 254 266
- Grootschalige concentraties 707 883 863
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising in de detailhandel op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 1.442 1.390 1.276
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 18 16 0
- Grootwinkelbedrijf franchise 296 272 193
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 42 46 45
- Niet samenwerkende ondernemers 1.086 1.056 1.038
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten > 80 verkooppunten
DOBEY JUMPER DISCUS
FAUNALAND PETS&CO PETS PLACE
HUISDIERVOOR
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

postadres
Postbus 94
3800 AB Amersfoort

bezoekadres
Computerweg 16
3821 AB Amersfoort

Telefoon: 033 - 455 04 33
Fax: 033 - 455 28 35
E-mail: info@dibevo.nl