Huis & tuin

Aandeel in Detailhandel

De ring toont het aandeel van Huis & tuin in de totale detailhandel.

Let op: Aangezien omzet en werkgelegenheid zijn ontleend aan CBS data en winkels en m2 aan Locatus data, zijn kengetallen als omzet per winkel en omzet per m2 niet zonder meer door deling van deze cijfers af te leiden. 
 
Zie de tabel 'omzetkengetallen' voor correct berekende waarden van deze kengetallen.