Branches

Via deze pagina krijgt u toegang tot de informatie over verschillende branches in de detailhandel. Deze branches zijn georganiseerd in een aantal groepen. Deze worden hieronder getoond.

Na het aanklikken van een groep ziet u welke branches daar onder vallen. Per branche is een groot aantal gegevens en kengetallen beschikbaar. Bovendien ziet u welk aandeel de door u gekozen branche heeft in de groep waarin de branche is ingedeeld.