Over detailhandel.info

Op Detailhandel.info vindt u actuele feiten en cijfers over de sector detailhandel en de achterliggende branches. De website heeft als doel de samenleving in het algemeen en brancheorganisaties en ondernemingen in het bijzonder te voorzien van de juiste cijfers over de detailhandel.

Als kenniscentrum voor de detailhandel voorzag het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) geïnteresseerden van feiten en cijfers over de sector detailhandel. Door de opheffing van het HBD dreigden dergelijke cijfers verloren te gaan. Voor het behoud van deze basisinformatie over de detailhandel is een nieuwe stichting opgericht, Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij (StiDEM). In het bestuur van StiDEM werken ondernemers- en werknemersorganisaties samen. Het bestuur van StiDEM telt 3 bestuursleden:

  • de heer A.R. Thurik  (voorzitter)
  • de  heer M. Evers
  • de heer J. Atema

Het secretariaat wordt gevoerd door Detailhandel Nederland, door mevrouw R. de Vree.

Onderzoeksbureau Panteia is verantwoordelijk voor de opzet van de site en het actueel houden van de gegevens.

 

Detailhandel Nederland
FNV
CNV Dienstenbond